English 中文
DXQ-3120
DXQ-4020
DXQ-1616
DXQ-2622-A(磁性材料专用)
DXQ-2622-B(瓦形多线切割机)
DXQ-2428-B
Products Location:Home >> Products 


DXQ-1616

机型 DXQ-1616
罗拉(滚柱) 3轴 Φ112×160 mm
罗拉中心距 280 mm
加工工件尺寸 (最大) 160×166×140 mm
钢线直径 Φ0.11~0.25 mm
钢线行线速度 750 m/min
工件进给速度 0.01~10.00 mm/min
工作台平移行程 4 mm
供线轮储线量 15 kg
电源/功率 AC 3相380V 15 kW
气源/消耗量 0.5Mpa 500L/min
外形尺寸 长x宽x高 2120×1380×2250 mm
机器总重量 3000 kg
 
 
【Back】

Copyright:Taizhou Shuanghui Machinery Equipment Co., Ltd.
Nanyang five road, Xiaotian Industrial Park,Duqiao Town,Linhai City,Taizhou, Zhejiang Tel:+86-576-88893092