English 中文
DXQ-3120
DXQ-4020
DXQ-1616
SJQ-600A
DXQ-2622-A(磁性材料专用)
DXQ-2622-B(瓦形多线切割机)
Contacts Location:Home >> Contacts 
Taizhou Shuanghui Machinery Equipment Co., Ltd.
Add:Nanyang five road, Xiaotian Industrial Park, Duqiao Town, Linhai City,Taizhou, Zhejiang
General manager:WeiHui Cai Sales: Miss Miao  
Phone:+8613806599168 Phone:+8613806599128  
Tel:+86-576-88893092 Tel:+86-576-88893700  
Fax:+86-576-88301112
Email:13566889200@139.com
P.C. : 318000
Copyright:Taizhou Shuanghui Machinery Equipment Co., Ltd.
Nanyang five road, Xiaotian Industrial Park,Duqiao Town,Linhai City,Taizhou, Zhejiang Tel:+86-576-88893092